SAR – ratownictwo morskie

with Brak komentarzy

System ratownictwa w Norwegii Położenie geograficzne Norwegii, jej niezwykle długa linia brzegowa, znaczny ruch komercyjny i turystyczny oraz liczne instalacje na morzu przeznaczone do poszukiwań i wydobycia złóż ropy i gazu ziemnego, stawiają szczególne wymagania dla służb ratowniczych. Ratownictwo morskie … Read More