Prawo drogi

with Brak komentarzy

Na norweskich wodach wewnętrznych obowiązują reguły COLREGS z rozszerzeniem zawartym w rozdziale drugim szczególnych przepisów norweskich: Sjøveisreglene. Dla jachtów szczególnie istotne są reguły opisane poniżej.

Reguła 39 mówi między innymi o tym, że przepisy te obowiązują statki pod obcą banderą znajdujące się na wodach norweskich.

Reguła 40 stanowi, że na obszarach portów i innych wyznaczonych rejonów mogą obowiązywać szczególne przepisy wydane przez odpowiednie służby.

Reguła 41 obejmuje zachowanie się statków o napędzie maszynowym w ciasnych przejściach.

Reguła 42 nakazuje statkom mijać statek obsługujący nurków oznaczony flagą „A” ze szczególną ostrożnością. Jeśli to możliwe zaleca się wyłączenie napędu.

Reguła 43 dotyczy małych łodzi wiosłowych, motorowych i żaglowych. Zobowiązane one są manewrować ze szczególną ostrożnością w obecności innych statków, trzymać się od nich z dala, ograniczyć prędkość, a jeśli to konieczne zatrzymać się oraz schodzić z drogi innym jednostkom.

Reguła 44 nakazuje łodziom rekreacyjnym o napędzie wiosłowym, motorowym i żaglowym ustępować pierwszeństwa w ciasnych przejściach, portach i innych miejscach o znacznym natężeniu ruchu, dużym jednostkom, promom i innym statkom komercyjnym.

Reguła 45 zakazuje kotwiczenia w sposób blokujący ciasne przejścia.

Pozostałe przepisy dotyczą oznakowania i sygnalizacji, hydroplanów, okrętów podwodnych itd.