Navtex

with Brak komentarzy

Navtex (Navigational Telex) jest systemem przekazywania informacji tekstowych pracującym w zakresie fal średnich (490 kHz i 518 kHz). Za jego pomocą przekazuje się nie tylko prognozy pogody, ale również ostrzeżenia pogodowe i nawigacyjne oraz inne informacje związane z bezpieczeństwem żeglugi. Komunikaty navtex mają zasięg do około 400 mil.  Wiadomości składają się z następujących części:

  • sygnał synchronizujący (przynajmniej 10 sekund)
  • sygnał oznaczający koniec synchronizacji złożony z czterech liter: ZCZC
  • spacja
  • czteroliterowy kod (szczegóły niżej)
  • treść wiadomości
  • sekwencja NNNN oznaczająca koniec przekazu.

Identyfikator stacji brzegowej, rodzaj wiadomości oraz numer wiadomości są zakodowane w czteroznakowym sygnale na początku wiadomości.

Pierwszy znak kodu oznacza stację brzegową, która nadała komunikat. Ponieważ stacji na świecie jest oczywiście więcej niż liter, wyznaczono rejony, w których oznaczenia się zwykle nie powtarzają. Dzięki ograniczonemu zasięgowi transmisji, identyfikacja nie powinna sprawiać trudności.
Północna Europa znajduje się w regionie pierwszym (I), a rejony arktyczne od równoleżnika 71o należą do rejonu dziewiętnastego (XIX). Stacje oznaczone są sekwencyjnie od A na północy (Svalbard) do W w Irlandii (Valentia).
Wszystkie norweskie stacje nadają na częstotliwości 518 kHz. w języku angielskim. W tabeli poniżej podane są godziny transmisji wg czasu UTC.

Nazwa stacji Kod Godziny transmisji
Svalbard A 0000, 0400, 0800, 1200, 1600, 2000
Bodø B 0010, 0410, 0810, 1210, 1610, 2010
Vardø C 0020, 0420, 0820, 1220, 1620, 2020
Ørlandet N 0210, 0610, 1010, 1410, 1810, 2210
Rogaland L 0150, 0550, 0950, 1350, 1750, 2150
Tjøme M 0200, 0600, 1000, 1400, 1800, 2200

 

 

 

 

 

 

Mapa stacji NAVTEX (źródło: link):

navtex_map

Drugi znak kodu oznacza kategorię komunikatu:

A Ostrzeżenie nawigacyjne
B Ostrzeżenie pogodowe
C Raport lodowy
D Komunikaty SAR i ostrzeżenia przed piratami
E Prognozy pogody
F Komunikaty dotyczące służby pilotowej
G Komunikaty dotyczące AIS
H Komunikaty dotyczące LORAN
I Nie używany
J Komunikaty dotyczące systemów nawigacji satelitarnej
K Komunikaty dotyczące innych elektronicznych systemów nawigacyjnych
L Ostrzeżenia nawigacyjne – dodatkowe do A
T Transmisje testowe
V Komunikaty dla rybaków
W Nie używane
X Funkcje specjalne
Y Funkcje specjalne
Z Brak wiadomości

 

Ostatnie dwa znaki oznaczają numer komunikatu.

 

Jak odbierać komunikaty Navtex za pomocą laptopa i przenośnego radia: http://www.zeglarstwo.org.pl/pdf/radio.pdf