Locja – Den norske los

with 1 komentarz

Den norske losDen norske los jest oficjalną locją wybrzeża Norwegii wydawaną przez Statens Kartverk. Komplet wydawnictwa składa się z siedmiu części, przy czym część druga podzielona jest na dwa tomy. Jest to niezastąpiona pomoc przy planowaniu trasy i w trakcie żeglugi, przydatna również dla nieznających języka norweskiego. Od niedawna wszystkie tomy w wersji elektronicznej dostępne są bezpłatnie (linki do plików znajdują się u dołu strony).

Tom 1, Informacje ogólne (2010) wydanie ósme

300 stron z masą informacji przydatnych dla żeglugi zawierających m.in. szczegółowy opis map, oznakowania, prawa i regulacji, ratownictwa, ochrony, terytorium morskiego, ochrony wybrzeża, usług ratowniczych, przepisów celnych, rybołówstwa i stref połowu, systemów radionawigacyjnych, wiatrów i pogody, geodezji, magnetyzmu, prądów i pływów, środowiska, żeglugi przybrzeżnej i dobrej praktyki morskiej, prawa drogi na morzu, flag i sygnalizacji oraz tabelię odległości.

Tom stanowi niezbędny suplement dla pozostałych tomów. Tom 1 był wydany w 1955, 1962, 1972, 1981, 1986, 1997 i 2004 roku.

ISBN 978-82 90-65326 7

Tom 2A, Svenskegrensen – Langesund (2007) wydanie trzecie

Zawiera 271 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach, 38 mapek i 18 szkiców nabrzeża w dużej skali. Dodatkowo 193 zdjęć – w większości lotniczych, rysunki charakterystycznych miejsc i latarni morskich, informacje o nabrzeżach, marinach, miejscach tankowania paliwa i wody, warsztatach naprawczych dla statków i łodzi oraz lokalnym przemyśle. Z innych informacji można tam znaleźć dane pogodowe, o prądach wiatrowych i pływowych, obszarach występowania niebezpiecznych fal, statystykach wiatrów, opadów i temperatur z ostatnich trzydziestu lat oraz rezerwatach przyrody.

Tom 2 był wcześniej wydany w 1955, 1963, 1970 i 1980, a 2A w 1987, 1993 roku (norweski/angielski)

ISBN 82-90653-22-0

Tom 2B, Langesund – Jærens rev (2005) wydanie trzecie

271 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach. 81 mapek w dużej skali. Dodatkowo 164 zdjęcia w większości lotnicze. Rysunki charakterystycznych miejsc i latarni morskich. Informacje o nabrzeżach, marinach, składach (pobór paliwa i wody), warsztatach naprawczych dla statków i łodzi oraz lokalnym przemyśle. Z innych informacji można wymienić  informacje o pogodzie, prądach wiatrowych i pływowych, obszarach występowania niebezpiecznych fal, statystykach wiatrów, opadów i temperatur z ostatnich trzydziestu lat oraz rezerwatów przyrody.

ISBN 82-90653-20-4

Tom 3, Jærens rev- Stad (2012) wydanie szóste

492 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach. 155 mapek i 17 szkiców nabrzeża w dużej skali. Dodatkowo 331 zdjęć w większości lotniczych. Rysunki charakterystycznych miejsc i latarni morskich. Informacje o nabrzeżach, marinach, punktach tankowania paliwa i wody, warsztatach naprawczych dla statków i łodzi oraz lokalnym przemyśle. Z innych informacji można zawiera dane o pogodzie, prądach wiatrowych i pływowych, obszarach występowania niebezpiecznych fal, statystykach wiatrów, opadów i temperatur z ostatnich trzydziestu lat oraz rezerwatach przyrody.

Tom 3  był wydany w 1955, 1965, 1972, 1982, 2001 i 2006, a 3A i 3B w 1990 (norweski/angielski)

ISBN 82-90653-21-2

Tom 4, Stad – Rørvik (2008) wydanie siódme

376 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach. Zawiera 93 mapki w dużej skali, 258 zdjęć w większości lotniczych, rysunki charakterystycznych miejsc i latarni morskich oraz informacje o nabrzeżach, marinach, punktach tankowania paliwa i wody, warsztatach naprawczych dla statków i łodzi, a także lokalnym przemyśle. Są tam też dane o pogodzie, prądach wiatrowych i pływowych, obszarach występowania niebezpiecznych fal, statystykach wiatrów, opadów i temperatur z ostatnich trzydziestu lat oraz rezerwatach przyrody.

Tom 4 był wydany w 1957, 1967, 1976, 1983, 1992 i 2004 roku.

ISBN 82-90653-23-9

Tom 5, Rørvik – Lødingen og Andenes (2001) wydanie szóste

300 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach. Zawiera 79 mapek i 5 szkiców nabrzeża w dużej skali, 192 zdjęcia w większości lotnicze, rysunki charakterystycznych miejsc i latarni morskich oraz informacje o nabrzeżach, marinach, punktach tankowania paliwa i wody, warsztatach naprawczych dla statków i łodzi, a także o lokalnym przemyśle. Dodatkowo są tam informacje o pogodzie, prądach wiatrowych i pływowych, obszarach występowania niebezpiecznych fal, statystykach wiatrów, opadów i temperatur z ostatnich trzydziestu lat oraz rezerwatach przyrody.

Tom 5 był wydany w 1958, 1969, 1977, 1986 i 1998 roku.

ISBN 82-90653-17-4

Tom 6, Lødingen og Andenes – Grense Jakobselv (2008) wydanie szóste

311 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach. Zawiera 83 mapki w dużej skali, 184 zdjęcia w większości lotnicze, rysunki charakterystycznych miejsc i latarni morskich, informacje o nabrzeżach, marinach, punktach tankowania paliwa i wody, warsztatach naprawczych dla statków i łodzi oraz lokalnym przemyśle. Ponadto informacje o pogodzie, prądach wiatrowych i pływowych, obszarach występowania niebezpiecznych fal, statystykach wiatrów, opadów i temperatur z ostatnich trzydziestu lat oraz rezerwatach przyrody.

Tom 6 był wydany w 1957, 1971, 1978 ,1988 i 1999 roku.

ISBN 978-82-90-65325-0

Tom 7, Svalbard og Jan Mayen (2011) wydanie trzecie

Zawiera 378 stron ze szczegółowym opisem żeglugi, informacjami o portach, przystaniach i kotwicowiskach, 25 mapek w dużej skali oraz wiele zdjęć, w większości lotniczych. Z innych treści są tam informacje o historii Svalbardu, jakości map morskich, administracji państwowej, informacji dla odwiedzających, granicach, opisie ruchu morskiego, ochronie przed zanieczyszczeniami, rybołówstwie, lodzie, pływach, prądach wiatrowych i pływowych, obszarach chronionych, florze i faunie, geologii, pogodzie ze statystykami, oznakowaniu dróg wodnych i komunikacji.

Tom 7 był wydany w 1988 i 1990 roku.

ISBN 978-82-90-65329-8

Wersja elektroniczna

Całość można pobrać bezpłatnie ze stron Kystverket. Informacje zawarte w wersji elektronicznej są często uaktualniane. Obecna wersja pochodzi z maja 2016 roku.

marcin

Odlot strona. Dziękuję bardzo.